خدمات تامین و ساخت جکتهای پروژه های فازهای 6،7و 8 توسعه میدان گازی پارس جنوبی

خدمات تامین و ساخت جکتهای پروژه های  فازهای 6،7و 8  توسعه میدان گازی پارس جنوبی

طرح توسعه فازهای ۶، ۷ و ۸  میدان گازی پارس جنوبی با هدف استخراج وانتقال ۳ میلیارد فوت مکعب  گاز در روز از ۳۰ حلقه چاه از سه سکوی سر چاهی که  در فاصله 105 کیلومتری  بخش مرکزی وشرقی خلیج فارس واقع شده است آغاز شد.  این قرارداد  توسط شرکت  پترو پارس/STATOIL  بعنوان کارفرمای پروژه به شرکت کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران  ( شرکت طراحی  سازه های دریایی مبین سازه گستر خلیج فارس- MSG) ، در شکل  قراردادی  EPCI  جهت 3 جکت های اصلی احاله گردید.
که بخش تامین تجهیزات این پروژه  توسط  شرکت تامین و ساخت صنایع گسترش شفق هرمز مهر انجام گرفت.