پروژه توسعه حوزه نفتي هنديجان

پروژه توسعه حوزه نفتي هنديجان

پروژه ميدان نفتي هنديجان با متوسط تولید روزانه ۳۰ هزار بشکه نفت خام، در شمال غربي خليج فارس،10 کیلو متری شمال شرق بهرگانسر، 34 کیلو متری جنوب غربی تنگو و 42 کیلو متری شمالغربی حوزه رگ سفید قرار گرفته است اين ميدان از مخازن غني نفتي محسو ب مي شود که دارای 9 حلقه چاه بر روی سکوهای اقماری است. این پروژه توسط کارفرمای پروژه، شرکت نفت فلات قاره (IOOC)، بصورت قراردادEPC به شرکت کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران (ISOICO) محول گردید. بخش اعظم تامین تجهیزات این پروژه توسط شرکت تامین و ساخت صنایع گسترش شفق هرمز مهر ( GIPC) و ساخت، نصب و راه اندازی این پروژه توسط شرکت طراحی و ساخت مبین سازه گستر خلیج فارس (MSG) انجام شد.