پروژه طرح توسعه فاز ١٢ پارس جنوبی- I جکتهای اصلی فراساحل

پروژه طرح توسعه  فاز ١٢ پارس جنوبیI جکتهای اصلی فراساحل

پروژه طرح  توسعه گازی فاز١٢ پارس جنوبی با حجم تولید 3 میلیارد فوت مکعب   گاز در روز، امکانات و تاسیسات فراساحلی این پروژه  در حدود ١٤٥ کیلومتری نوار ساحلی پارس جنوبی قرار داشته و تاسیسات خشکی این فاز در منطقه تمبک، 65 کیلومتری شرق عسلویه و210 کیلومتری جنوب شرقی اسکله بوشهر  قرار دارد. این پروژه شامل حفاری ٤٥ حلقه چاه بر روی چهار سکوی سرچاهی می باشد.

و شرکت پترو پارس کارفرمای پروژه، در شکل  قراردادی  EPC این پروژه را به شرکت کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران (ISOICO) بعنوان پیمانکار محول شد که بخش تامین تجهیزات این پروژه توسط  شرکت تامین و ساخت صنایع گسترش شفق هرمز مهر ( GIPC) انجام گرفت.