پروژه طرح توسعه گازی فاز 14 پارس جنوبی

پروژه طرح توسعه گازی فاز 14 پارس جنوبی
قرارداد توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی جهت تولید گاز و میعانات گازی در 110 کیلو متری ساحل شمالغربی منطقه تنبک در خلیج فارس واقع شده است که حجم کل تولید حدود 2000 MMSCFDمی باشد که دارای4 سکویwellhead مشابه بدون سرنشین 14B, SPD14C, SPD14D SPD14A, SDPDمی باشد که این سکو ها برای حجم تولید هر سکو 600 MMSCFD طراحی شدند که حجم نرمال تولید آنها معادل 500 MMSCFD می باشد کارفرمای این پروژه شرکت نفت و گاز پارس بوده و کنسرسیومی متشکل ازشرکتهای سازمان گسترش و نوسازی ایران ، مپنا، شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی، شرکت ملی حفاری، شرکت پایندان، شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران و ماشین‌سازی اراک منعقد شده است. شرکت ایزوایکو بعنوان پیمانکار پروژه انتخاب شد بخش تامین تجهیزات این پروژه توسط شرکت تامین و ساخت صنایع گسترش شفق هرمز مهر ( GIPC) و ساخت، نصب و راه اندازی این پروژه توسط شرکت طراحی و ساخت مبین سازه گستر خلیج فارس (MSG) انجام شد.