پروژه طرح توسعه گازی فاز 16 پارس جنوبی

پروژه طرح توسعه گازی فاز 16 پارس جنوبی

سکوی گازی فاز های 15و16 پارس جنوبی در 100 کیلو متری جنوبی ترین سواحل خلیج فارس با حجم تولید گاز 2 میلیارد متر مکعب در روز در منطقه عسلویه قرار دارد.
شرکت ملی نفت ایران، پروژه توسعه گازی فازهای 15 و 16 پارس جنوبی، را در غالب قراردادی کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران ( ISOICO)، آریا نفت شهاب، مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی، صف و حفاری داناکیش به عنوان پیانکار طرح عملیات خشکی و دریا منعقد گردید. و شرکت نفت و گاز پارس پروژه سکوی فاز 16 را به شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران ( ISOICO) قرارداد EPCC مهندسی، تامین، ساخت، نصب و راه اندازی این پروژه توسط شرکت طراحی و ساخت مبین سازه گستر خلیج فارس ( (MSG و بخش تامین تجهیزات این پروژه توسط شرکت تامین و ساخت صنایع گسترش شفق هرمز مهر ( GIPC) انجام شد.