پروژه های انجام شده

پروژه های انجام شده   

  • خدمات تامین و ساخت جکتهای اصلی پروژه فازهای 6،7و 8  توسعه میدان گازی پارس جنوبی- شرکت  پترو پارس/STATOIL  –  Main Jackets
  • خدمات تامین پروژه فازهای 6،7و 8 توسعه میدان گازی پارس جنوبی-  کنسرسیوم  TIJD-  Pipe Racks
  • خدمات تامین جکتهای پروژه فاز 12 توسعه میدان گازی پارس جنوبی–-Offshore Jackets پترو پارس
  • خدمات یکپارچه تامین و راه اندازی پروژه فاز 16 توسعه میدان گازی پارس جنوبی
  • خدمات تامین سکوهای حوزه نفتی، خطوط لوله و خطوط ارتباطی پروژه هندیجان- شرکت نفت فلات قاره ایران
  • خدمات تامین جکتهای پروژه فاز 14 توسعه میدان گازی پارس جنوبی– نفت و گاز پارس جنوبی
  • خدمات تامین بخشی از تجهیزات کشتی کانتینربر 104 (ایران شهرکرد)- با ظرفیت حمل TEU 2200
  • خدمات تامین بخشی از تجهیزات کشتی کانتینربر 105 (ایران کاشان)- با ظرفیت حمل TEU 2200
  • خدمات تامین بخشی از تجهیزات شناور نفت کش اقیانوس پیما (ایران فهیم)- 35000 تنی
  • خدمات تامین بخشی از تجهیزات شناور جمع آوری ضایعات نفتی 110

 

خدمات تامین و ساخت جکتهای پروژه های  فازهای 6،7و 8  توسعه میدان گازی پارس جنوبی

طرح توسعه فازهای ۶، ۷ و ۸  میدان گازی پارس جنوبی با هدف استخراج وانتقال ۳ میلیارد فوت مکعب  گاز در روز از ۳۰ حلقه چاه از سه سکوی سر چاهی که  در فاصله 105 کیلومتری  بخش مرکزی وشرقی خلیج فارس واقع شده است آغاز شد.  این قرارداد  توسط شرکت  پترو پارس/STATOIL  بعنوان کارفرمای پروژه به شرکت کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران  ( شرکت طراحی  سازه های دریایی مبین سازه گستر خلیج فارس- MSG) ، در شکل  قراردادی  EPCI  جهت 3 جکت های اصلی احاله گردید.
که بخش تامین تجهیزات این پروژه  توسط  شرکت تامین و ساخت صنایع گسترش شفق هرمز مهر انجام گرفت.

 

پروژه های 6و7 و 8 پارس جنوبی–  Pipe Racks

پروژه های 6و7 و 8 پارس جنوبی، امکانات و تاسیسات فراساحلی این پروژه  در منطقه ای بوسعت 150 هکتار در عسلویه  قرارگرفته است که عملیات توسعه فاز های 6و7و8 میدان گازی پارس جنوبی در یک  کنسرسیومی متشکل از شرکت ایرانی پتروپارس، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، دو شرکت ژاپنی Toyo و IGC و شرکت Daelim از کره جنوبی  که بخش  پروژه ساخت Pipe rack به  شرکت کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران ( شرکت طراحی  سازه های دریایی مبین سازه گستر خلیج فارس- MSG) انجام گردید.

 

پروژه طرح توسعه  فاز ١٢ پارس جنوبیI جکتهای اصلی فراساحل

پروژه طرح  توسعه گازی فاز١٢ پارس جنوبی با حجم تولید 3 میلیارد فوت مکعب   گاز در روز، امکانات و تاسیسات فراساحلی این پروژه  در حدود ١٤٥ کیلومتری نوار ساحلی پارس جنوبی قرار داشته و تاسیسات خشکی این فاز در منطقه تمبک، 65 کیلومتری شرق عسلویه و210 کیلومتری جنوب شرقی اسکله بوشهر  قرار دارد. این پروژه شامل حفاری ٤٥ حلقه چاه بر روی چهار سکوی سرچاهی می باشد. و شرکت پترو پارس کارفرمای پروژه، در شکل  قراردادی  EPC این پروژه را به شرکت کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران (ISOICO) بعنوان پیمانکار محول شد که بخش تامین تجهیزات این پروژه توسط  شرکت تامین و ساخت صنایع گسترش شفق هرمز مهر ( GIPC) انجام گرفت.

 

پروژه توسعه حوزه نفتي هنديجان

پروژه ميدان نفتي هنديجان با متوسط تولید روزانه ۳۰ هزار بشکه نفت خام، در شمال غربي خليج فارس،10 کیلو متری شمال شرق بهرگانسر، 34 کیلو متری جنوب غربی تنگو و 42 کیلو متری شمالغربی حوزه رگ سفید قرار گرفته است  اين ميدان از مخازن غني نفتي محسو ب مي شود  که دارای 9 حلقه چاه بر روی سکوهای اقماری است. این پروژه توسط کارفرمای پروژه، شرکت نفت فلات قاره (IOOC)، بصورت قراردادEPC  به شرکت کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران (ISOICO) محول گردید.   بخش اعظم تامین تجهیزات این پروژه  توسط  شرکت تامین و ساخت صنایع گسترش شفق هرمز مهر ( GIPC) و ساخت، نصب و راه اندازی این پروژه  توسط شرکت طراحی و ساخت  مبین سازه گستر خلیج فارس (MSG) انجام شد.

 

پروژه طرح توسعه  گازی  فاز 16 پارس جنوبی
سکوی گازی فاز های 15و16 پارس جنوبی  در 100 کیلو متری جنوبی ترین سواحل خلیج فارس با حجم تولید گاز 2 میلیارد متر مکعب در روز  در منطقه عسلویه قرار دارد.
شرکت ملی نفت ایران، پروژه توسعه گازی  فازهای 15 و  16 پارس جنوبی، را در غالب قراردادی کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران (  ISOICO)،  آریا نفت شهاب، مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی، صف و حفاری داناکیش به عنوان پیانکار طرح عملیات خشکی و دریا منعقد گردید. و شرکت نفت و گاز پارس پروژه سکوی  فاز 16 را به شرکت مجتمع  کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران (  ISOICO) قرارداد  EPCC   مهندسی، تامین، ساخت، نصب و راه اندازی این پروژه  توسط شرکت طراحی و ساخت  مبین سازه گستر خلیج فارس ( (MSG و بخش تامین تجهیزات این پروژه  توسط  شرکت تامین و ساخت صنایع گسترش شفق هرمز مهر ( GIPC)  انجام شد.

 

پروژه طرح توسعه گازی فاز ١4 پارس جنوبی

قرارداد توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی جهت تولید گاز و میعانات گازی در 110 کیلو متری ساحل شمالغربی  منطقه  تنبک در خلیج فارس واقع شده است  که حجم کل تولید حدود 2000  MMSCFDمی باشد که دارای4 سکویwellhead  مشابه بدون سرنشین 14B, SPD14C, SPD14D   SPD14A, SDPDمی باشد که این سکو ها برای حجم تولید هر سکو 600 MMSCFD طراحی شدند که حجم نرمال تولید آنها  معادل 500 MMSCFD  می باشد کارفرمای این پروژه  شرکت نفت و گاز پارس بوده و کنسرسیومی متشکل ازشرکتهای  سازمان گسترش  و نوسازی ایران ، مپنا،  شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی، شرکت ملی حفاری، شرکت پایندان، شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران و ماشین‌سازی اراک منعقد شده است. شرکت ایزوایکو بعنوان پیمانکار پروژه انتخاب شد   بخش تامین تجهیزات این پروژه  توسط  شرکت تامین و ساخت صنایع گسترش شفق هرمز مهر ( GIPC) و ساخت، نصب و راه اندازی این پروژه  توسط شرکت طراحی و ساخت  مبین سازه گستر خلیج فارس (MSG) انجام شد.