پروژه های جاری

  • مشاوره خرید تدارکات کالاهای مناطق عملیاتی پارس جنوبی
  • ارائه خدمات تامین و پشتیبانی بخشی از پروژه فاز 14 توسعه میدان گازی پارس جنوبی- شرکت نفت و گاز پارس