پروژه های 6و7 و 8 پارس جنوبی Pipe Racks

پروژه های 6و7 و 8 پارس جنوبی–  Pipe Racks

پروژه های 6و7 و 8 پارس جنوبی، امکانات و تاسیسات فراساحلی این پروژه  در منطقه ای بوسعت 150 هکتار در عسلویه  قرارگرفته است که عملیات توسعه فاز های 6و7و8 میدان گازی پارس جنوبی در یک  کنسرسیومی متشکل از شرکت ایرانی پتروپارس، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، دو شرکت ژاپنی Toyo و IGC و شرکت Daelim از کره جنوبی  که بخش  پروژه ساخت Pipe rack به  شرکت کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران ( شرکت طراحی  سازه های دریایی مبین سازه گستر خلیج فارس- MSG) انجام گردید.